Ordre del dia Ple / Orden del día Pleno

En l'ordre del dia del ple venen els punts que van en la convocatòria ordinària. Si algun punt va com a 'Despatx Extraordinari', el trobareu en l'Acta corresponent, no en la convocatòria.

En el orden del dia del pleno vienen los puntos que van en la convocatoria ordinaria. Si algún punto va como 'Despacho Extraordinario", lo encontrareis en el Acta correspondiente, no en la convocatoria