Versió accessible del web
A més de facilitar una bona comunicació amb les persones usuàries, el web de l'Ajuntament de Godella vetla perquè, al seu torn, aquestes es puguen comunicar de manera òptima amb el web, independentment de les habilitats i capacitats de cadascuna.

Per això, amb aquesta tecnologia d'accessibilitat integral, per exemple:

         ● Les persones sense visió poden optar per escoltar el web i navegar-hi mitjançant els comandaments simplificats del teclat.

         ● Les persones sense mobilitat i que no poden operar amb el ratolí poden optar per parlar-li al web i navegar-hi sense problemes.

En navegació per escolta, les parts interactives del web es fan accessibles mitjançant números que permeten a les persones usuàries triar-los en veu alta i desplaçar-se pel web, i així navegar per les pàgines mitjançant els comandaments de veu.

Per a d'altres col·lectius d'individus amb paràlisis més severes que els limiten la parla, és possible navegar per modulació de so, siga bufant sobre el micròfon, siga emetent sons d'intensitat diferent.

Per a més informació, es poden consultar aquests dos documents: