IBI RÚSTIC
L'Ajuntament de Godella aprova bonificar l'IBI Rústic als propietaris i propietàries de les terres
El ple ordinari de juny, celebrat el darrer dijous 29, va aprovar la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per bonificar al 95% la quota de l'IBI Rústic a Godella.
7/07/2017

El ple ordinari de juny, celebrat el darrer dijous 29, va aprovar amb els vots a favor de Compromís, PSOE, EU, Ciutadans i Canviem Entre Tots i el vot en contra del PP la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per bonificar al 95% la quota de l'IBI Rústic a Godella.

 

Amb aquest nou marc, podran accedir a l'esmentada bonificació «els immobles rústics als quals es desenvolupen activitats primàries de caràcter agrícola que siguen declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració, sempre que aquestes activitats es realitzen directament pel subjecte passiu de l'impost o per un familiar de fins a segon grau de consanguinitat».

 

Per tant, per a la concessió de la reducció de l'impost s'hauran d'acomplir tres condicions: ser el propietari o propietària; presentar una declaració responsable on es garantisca, sota la seua responsabilitat, que la terra està en producció i que percep rendes agrícoles derivades de les mateixes, i preste autorització per a consultar les dades fiscals en Hisenda a l'efecte de garantir l'obtenció de rendiments econòmics procedents d'activitats agràries; i figurar inscrit al Cens Agrícola de Godella.

 

Per tal d'inscriure's al cens, els llauradors i llauradores hauran de dirigir-se a la seu del Consell Agrari, ubicat a l'antic escorxador, els dijous en horari de 9:00 h a 14:00 h.

 

Aquesta bonificació suposarà una reducció a l'impost d'entre 5.000 i 8.000€, la qual cosa, com explicà el regidor d'Hisenda, Salvador Soler, «no significa una quantia important per a l'Ajuntament per sí per al col·lectiu agrícola». Soler digué, a més, que en aquest aspecte el consistori ha arribat al límit on permet la llei.

 

L'alcaldessa de Godella i presidenta del Consell Agrari Local, Eva Sanchis, va declarar que amb aquesta reducció «queda de manifest l'aposta de l'Ajuntament per promoure l'ocupació i l'horta no només com un paisatge preciós sinó també com una activitat agrícola, econòmica i rendible».

 

Per la seua banda, Pepe Ferrando, llaurador i fundador del Consell Agrari de Godella, va comentar en representació del col·lectiu agrícola que «aquesta és una reivindicació històrica dels llauradors i llauradores del poble. Pense que les mesures que s'estan prenent des del Consell són correctes perquè busquen protegir les explotacions que estan cuidades i treballades. Per tant, anem pel bon camí».

 

També Susana Ferrando, llauradora de Godella, va manifestar que «aquesta ajuda serveix per incentivar una activitat, com és l'agrària, que té un valor social i cultural que s'ha de valorar des de les Administracions, com una mesura de promoció del consum local». 

 

 

Menú Prova2

Formulari de cerca