La DIPU Te Beca 2018
31/05/2018

Aquest programa està dirigit a persones estudiants d'alguna titulació tant universitària com de Cicles Formatius de grau mitjà o Superior.

La durada d'aquestes beques és de 2 mesos, necessàriament Julio i Agost.

La dotació de les beques és de 500€bruts/mes.

PROCEDIMENT.

L'Excelentísima Diputació de València, convoca el programa tots els anys. En aqueix moment les Entitats municipals s'adhereixen al programa i publiquen les bases que regularen el procediment en cada Ajuntament, en el cas de Godella, també es publiquen les titulacions que són necessàries per a l'Ajuntament, en aqueix moment, i el nombre de beques concedides.

Amb la publicació de les bases s'obri el termini de lliurament de documentació per a les persones que opten al gaudi de la beca.

Una vegada tancat el termini, es publiquen en la web municipal la llista d'admeses i excloses.

Es publica, una vegada s'ha baremat, l'acta de selecció amb les puntuacions individuals.

Es procedeix a la signatura de la Resolució d'adjudicació de la Beques per a l'any en curs iniciant-se les pràctiques l'1 de juliol i finalitzant el 31 d'agost.

 

Este programa está dirigido a  perosnas  estudiantes de alguna titulacion tanto universitaria como de Ciclos Formativos de grado medio ó Superior.

La duracion de estas becas es de 2 meses, necesariamente  Julio y Agosto.

La dotacion de las becas es de 500€brutos/mes.

PROCEDIMIENTO.

La Excelentisima Diputacion de Valencia, convoca el programa todos los años. En ese momento las Entidades municipales se adhieren al programa y publican las bases que regularan el procedimiento en cada Ayuntamiento, en el caso de Godella, también se publican  las titulaciones que son necesarias para el Ayuntamiento, en ese momento, y el número de becas concedidas.

Con la publicación de las bases se abre el plazo de entrega de documentación para las personas que optan al difrute de la beca.

Una vez cerrado el plazo, se publican en la web municipal la lista de admitidas y excluidas.

Se publica, una vez se ha baremado, el acta de seleccion con las puntuaciones individuales.

Se procede a la firma de la Resolucion de adjudicacion de la Becas para el año en curso iniciandose las prácticas el 1 de julio y finalizando el 31 de agosto.