EMCUJU - EMPUJU 2017

PROGRAMA *EMPUJU

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

Subvenció Obtinguda: 12.331,11€

*Núnemro de contractes: 1

*Duracion dels contractes: 7 mesos

Tipus de contractes: En pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

Agent d'Igualtat de *Oprtunidades entre dones i homes:

Impuls de les *politicas d'Igualtat en el *Ayuntameinto de Godella.

PROGRAMA *EMPUJU

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

Subvenció Obtinguda: 34.940,92€

*Núnemro de contractes: 4

*Duracion dels contractes: 7 mesos

Tipus de contractes: Per obra o servei

Ocupacions contractades i tasques a realitzar i Departaments:

Administratiu Departament de Secretària 1 persona

Realització de treballs tècnic administratius.

Col·laboració en la preparació i realització de treballs en l'àmbit de la secretaria.

Tècnic Informàtic: 1 persona

Realització de treballs *informaticos.

Reparació i posada a punt d'equips *informaticos.

*Colaboracion amb el Departament de *Informatica.

Tècnica *Administracion General Departament de Personal: 1 persona

Realització de treballs tècnic administratius en el Departament de Personal.

Col·laboració amb el Departament de Personal aportant els seus coneixements.

Tècnica So: 1 persona

Realització de treballs tècnics de So en el Teatre municipal

Col·laboració en la preparació i realització d'activitats.

Ajuda cofinançada pel Fondo Social Europeu. Unió Europea.