WIFI BIBLIOTECA
La biblioteca de Godella amplia la velocitat del seu WiFi
El cabal de 'baixada' puja de 2 MB a 8 MB, i el de 'pujada' de 200 kbps a 2 MB.
29/11/2017

Les persones usuàries de la biblioteca municipal de Godella ja disposen d’una major connectivitat a Internet, doncs ara s’ofereix un cabal de 8 MB de ‘baixada’ i de 2 MB ‘de pujada’, que és significativament major a l'originalment ofert de 2 MB de 'baixada i de 200 kbps de 'pujada'.

 

Gràcies a les gestions dels departaments de Modernització i de Biblioteca d’aquest Ajuntament, i les demandes de molts altres municipis, la Diputació de València ha incrementat el cabal per a la connexió d'Internet a través del servei que manté actualment en totes les biblioteques públiques que estan acollides al projecte ‘La Dipu Sona WIFI’.

 

Aquesta millora de la connectivitat repercutirà en benefici de totes aquelles persones usuàries del servei en la biblioteca, millorant tant la velocitat com la possibilitat de múltiples connexions. Cal recordar també que les connexions gratuïtes que es fan en aquesta xarxa, com en altres de públiques, estan limitades en els seus continguts i queden enregistrades per possibles infraccions i accessos no legals de les persones usuàries que prèviament han d'haver-se registrat.

 

El regidor de Modernització, Joan Alonso, i la regidora de Biblioteca, Paquita Mocholí, han valorat molt positivament aquest canvi, que respon a una demanda històrica de les persones usuàries de la biblioteca municipal.