CONSULTA PRÈVIA
L'Ajuntament de Godella obri una consulta prèvia sobre el projecte d'Ordenança de Transparència
La nova ordenança establirà unes normes que regulen la transparència de l'activitat de l'Ajuntament de Godella, així com de l'exercici del dret de reutilització i accés a la informació pública.
17/07/2018

El regidor de Modernització, Joan Alonso Usero, ha tret a exposició pública prèvia el projecte inicial de l'Ordenança de Transparència, Accés a la Informació i Reutilització, amb la finalitat de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes.

 

Aquest procés de consulta pública romandrà obert fins al dia 31 de juliol de 2018 i permetrà als ciutadans, organitzacions i associacions traslladar les seues opinions sobre la citada ordenança, a través del correu transparencia@godella.es.

 

Mitjançant la consulta prèvia s'arreplegaran les opinions dels subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la normativa i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Aquesta nova ordenança -l'esborrany de la qual ja va ser presentat en el Consell de Participació Ciutadana en el mes de maig- establirà unes normes que regulen la transparència de l'activitat de l'Ajuntament de Godella, així com de l'exercici del dret de reutilització i accés a la informació pública, establint els mitjans necessaris per a açò, que seran preferentment electrònics. Per tant, es crearà un marc normatiu municipal respecte dels principis de transparència i bon govern continguts en les lleis 19/2013 de Transparència de l'Estat i la llei 2/2015 de Transparència de la Generalitat.

 

A més, és necessari el desenvolupament normatiu per a detallar les informacions, periodicitats i departaments responsables de les obligacions de publicitat activa i de la gestió del dret d'accés a la informació, així com la seua exigència a les entitats proveïdores de serveis municipals. D'altra banda, una solució alternativa seria la inactivitat o absència regulatòria a nivell municipal, que no sembla aconsellable a causa dels nombrosos detalls que cal definir a nivell municipal per a poder aplicar les lleis directament.

 

Godella és un exemple per a moltes ciutats i pobles respecte a la normativa i processos de participació ciutadana que ja porten implantats i en funcionament des de fa anys. Aquesta ordenança aporta una major garantia per al dret d'informació de la ciutadania com a base per a la participació activa i conscient.