LLEI DE CONTRATACIÓ
Avís a proveïdors de l'Ajuntament de Godella sobre la nova Llei de Contractes del Sector Públic.
Els proveïdors que vulguen presentar-se a processos de licitació per a contractes a través del procediment obert simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat.
16/07/2018

La regidoria de Contractació de l'Ajuntament de Godella fa saber que, segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a partir del 9 de setembre del 2018 serà obligatori per a tots els proveïdors que vulguen presentar-se a processos de licitació per a contractes a través del procediment obert simplificat, estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) o bé, en el de la CCAA. Per a això, hauran d'iniciar el procés d'inscripció d'aquest registre abans de la data indicada, ja que comporta un temps.

 

La inscripció en ROLECE implicarà el no haver de presentar la documentació administrativa en cada procediment de contractació.

 

Per a resoldre qualsevol dubte i sol·licitar més informació poden contactar amb el suport ROLECE (atenció a proveïdors) en el 91 443 09 95, entrant en la web http://registrodelicitadores.gob.es/ o escrivint a rolece@minhap.es

 

Aportem un video explicatiu sobre ROLECE amb la intenció d'aclarir dubtes a proveïdors i Administració.