Godella ofereix un programa d'activitats d'animació al Mercat de Venda Directa

Per a consultar el calendari d'activitats del Mercat de Venda Directa de Productes del Camp cal accedir al calendari general del web i seleccionar l'opció Mercat de Venda Directa de Productes del Camp.

 

 

 

 

Com proposar activitats d'animació?

El Mercat de Venda Directa de Godella, que recentment va ampliar-ne l'activitat, ara, a més, ofereix al públic un programa d'activitats d'animació, també emmarcades dins de la iniciativa de sostenibilitat i medi ambient que cada dissabte al matí se celebra a la plaça de l'Ermita de la localitat. 

Les activitats han de disposar prèviament de l'autorització de l'Ajuntament i amb la qualificació d'activitat d'animació o de comunicació compatible amb la realització del Mercat. A més, es prioritzen les activitats que es dirigeixen a un públic infantil, així com aquelles que transmeten valors ambientals i socials. 

La sol·licitud del permís s'ha de fer a través de correu electrònic a partir del pròxim 1 de febrer, tant al correu del Departament de Cultura (cultura@godella.es) com al del Mercat de Venda Directa (vendadirecta@godella.es). En tots dos casos, el correu ha d'anar encapçalat per l'assumpte següent: Proposta d'activitat d'animació per al Mercat de Venda Directa de Productes del Camp de Godella. A més, qui faça la sol·licitud ha d'adjuntar la documentació següent: identificació de les persones que realitzaran l'actuació (nom, cognoms, DNI i telèfons de contacte); memòria descriptiva de l'activitat proposada, acompanyada de material audiovisual (fotografies, vídeo…); un breu currículum de les persones sol·licitants i, finalment, cal especificar la disponibilitat de qui sol·licita en relació amb l'activitat que es realitze. 

El Departament de Cultura de l'Ajuntament de Godella és l'encarregat de comunicar, en el transcurs d'un mes aproximadament, l'acceptació o no de les propostes, així com les condicions per a poder dur a terme les activitats.