Telèfons d'interès
GODELLA
Ajuntament
 
963 638 056
Centre de Salut
 
961 926 280 (cita prèvia)
961 926 285 (urgències)
Correus
 
963 905 298
Policia Local
 
670 373 408
Centre Cultural Xicranda
 
963 642 952
Serveis Socials
 
963 641 152
Poliesportiu
 
963 643 006
Piscina Municipal
 
963 160 193
Jutjat de Pau
 
963 636 566
Agència Local Tributària
 
963 160 115
Recollida Residus Sòlids i Urbans
 
963 527 080
Parròquia del Salvador
 
963 638 260
Parròquia de Sant Bartomeu
 
963 638 491
Casal Jove alMatadero
 
963 642 952
Jutjat de Pau
 
963 636 566
 
ALTRES TELÈFONS D'INTERÈS
EMERGÈNCIES
Emergèncias / Protecció Civil
 
112
Policia Nacional
 
Guàrdia Civil
 
062 / 963 174 660
Guàrdia Civil de Trànsit
 
963 695 899
Bombers
 
080
Ambulàncies
 
963 677 375
Urgències mèdiques
 
085
Telèfon contra la violència de gènere
 
016
 
CENTRES SANITARIS
Ciutat Sanitària La Fe
 
963 862 700
Hospital General
 
961 972 000
Hospital Clínic
 
963 862 600
Hospital 9 d’Octubre
 
963 179 100
Hospital Verge del Consol
 
963 177 800
Hospital Arnau de Vilanova
 
963 868 500
Hospital Doctor Peset
 
961 622 300
Hospital Militar
 
963 993 500
Hospital Malvarrosa
 
96 398 99 00
Clínica Quirón
 
96 369 06 00
Casa de la Salut
 
96 389 77 00
Centre de Rehabilitació Levante
 
961 350 250
IVO
 
961 114 000
Creu Roja
 
963 677 375
 
COMUNICACIONS
Radio Taxi
 
963 703 333
Tele Taxi
 
963 571 313
Valencia Taxi
 
963 740 202
Onda Taxi
 
963 475 252
Aeroport (informació)
 
961 598 500
Renfe
 
902 240 202
Ferrocarrils de la Generalitat
 
963 974 040
Estació d'autobusos
 
963 466 266
 
SERVEIS
Informació Administrativa Generalitat
 
963 866 000 (o 012)
Gas Natural Cegas
 
900 760 760
Aigües de València
 
963 860 600
Iberdrola
 
901 202 020
Repsol Butano
 
901 100 100