Arts plàstiques

Godella compta amb una molt alta tradició artística, és per això que destina dos dels seus centres a les arts plàstiques: Villa Eugenia i Xicranda. Ambdós espais acullen mostres rellevants d'àmbit plàstic comissariades per especialistes.

El Centre Cultural Xicranda és també un aparador per a tots aquells artistes locals que desitgen exposar a ell. Envia la teua proposta detallada per correu electrònic a cultura@godella.es o presenta una instància al Registre d'Entrada de l'Ajuntament i serà estudiada per la comissió.