CONSERVATORI
Comunicat de la regidoria d’Educació per l’absència del professor de piano
La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Godella explica els motius pels quals encara no s'ha incorporat un professor de piano complementari al conservatori de música.
13/11/2017

En relació amb la situació actual d'absència de professor de Piano Complementari en el Conservatori Professional de Música “Pintor Pinazo” de Godella i les nombroses queixes que s'han produït per part dels usuaris del servei, aquesta regidoria emet el següent comunicat:

 

Els tràmits administratius per convocar l'esmentada plaça de professor es van iniciar el passat 25 de juliol de 2017 a causa de la baixa presentada per l'anterior professora. El departament de Personal de l'Ajuntament va procedir a la convocatòria d'una borsa de treball per a la selecció de professor. Per a això es va requerir una primera oferta de treball al SERVEF de Burjassot, en data 8 d'agost, així com l'adopció d'un conveni amb l'Ajuntament de Meliana per a la cessió de dades de llocs de treball de professors de piano i viola per causes extraordinàries.

 

La contractació de la professora de viola es va dur a terme a través de l'esmentat conveni amb l'Ajuntament de Meliana, no així la plaça de professor de piano complementari, els tràmits del qual van resultar totalment infructuosos, tant per la via del conveni com per la via d'oferta genèrica sol·licitada al SERVEF, ja que els aspirants remesos no complien amb els requisits i especialitat musical de la convocatòria.

 

Amb posterioritat es va cursar una 2ª petició al SERVEF amb ampliació del radi de cobertura, remetent-se oferta d'aquest servei d'ocupació en data 30 d'octubre passat, amb un total de tres aspirants al lloc de treball. Seguidament es va dur a terme la sessió, en data 2 de novembre, de la comissió de selecció i valoració dels aspirants, sent declarats aptes dos d'ells.

 

Amb caràcter d'urgència es van dur a terme els tràmits de contractació del primer dels aspirants aprovat, remetent renúncia a la contractació per haver trobat un altre lloc de treball que li resultava més interessant. Contactat el segon aspirant també va desistir de la contractació per haver trobat una altra plaça de la seva especialitat uns dies abans.

 

Davant aquesta situació totalment infructuosa que impossibilita disposar d'aspirants aptes per a la plaça de professor de piano complementari, divendres passat 10 de novembre es va sol·licitar novament oferta al SERVEF per a l'esmentada especialitat musical.

 

Lamentablement la situació d'impossibilitat de cobrir la plaça de professor ha generat la pèrdua de classes per part de l'alumnat del Conservatori. No obstant això i quan la situació es normalitze aquestes classes es recuperaran íntegrament. Per a això l'equip directiu del Conservatori es reunirà amb els alumnes i pares afectats a fi d'establir un calendari de recuperació de les classes atenent a les necessitats i disponibilitats concretes de cada cas.

 

Demanem disculpes a tots els usuaris del servei afectats per la situació generada i els comuniquem que els serveis administratius municipals estan duent a terme les gestions oportunes amb caràcter d'urgència i esperem que es puga resoldre al més aviat possible.