HISENDA
Les modificacions de crèdits i el romanent de tresoreria permeten noves inversions
La modificació de crèdits 2P/2018 per suplements de crèdits ha permès una inversió de 502.785,34€, que s’ha repartit en distintes àrees de l'Ajuntament de Godella.
11/07/2018

L’Ajuntament de Godella va aprovar, a la sessió plenària extraordinària del 14 de maig, la modificació de crèdits 1P/2018 per crèdits extraordinaris a finançar amb baixes per anul·lació, i la modificació de crèdits 2P/2018 per suplements de crèdits, que permetran noves inversions en diferents àrees. «Aquestes modificacions no hagueren estat possibles si abans no s’haguera tret endavant el Pla Econòmic i Financer», va manifestar el regidor d’Hisenda, Voro Soler.

 

En el primer cas, la modificació de crèdits 1P/2018 per crèdits extraordinaris a finançar amb baixes per anul·lació ha permès invertir un total de 128.000€ en aspectes com les marquesines de l’autobús municipal, l’adquisició d’una furgoneta elèctrica per a la brigada d’obres i serveis així com nous vehicles per a la Policia Local, aplicacions informàtiques i aplicació per a la gestió del cementeri, entre d’altres.

 

D’altra banda, la modificació de crèdits 2P/2018 per suplements de crèdits ha permès una inversió de 502.785,34€, que s’ha repartit també en distintes àrees: equipament i reparacions de Serveis Socials, activitats culturals i juvenils, reparacions a l’Escorxador, formació del personal de l’Ajuntament, equipament informàtic, equipament per a la biblioteca, reposició de l’enllumenat públic o reparació de l’asfalt a la via pública, entre d’altres.

 

El responsable de l’àrea, Voro Soler, ha explicat que aquestes inversions han estat possibles «gràcies a la gestió que el consistori va fer per demanar el FIE -que fou atorgat en la quantitat total a pagar en les sentències d’expropiacions de la Devesa i el Bovalar-, la qual cosa ha permès alliberar del Pressupost estos diners i destinar-los a inversions i millora dels programes de les distintes regidories».

 

Altra de les dades que reflexa la bona gestió econòmica de l’Ajuntament durant l’any 2017 ha estat el romanent de tresoreria, que fou de 971.300€ al tancament de l’exercici. D’aquest total s’han destinat 400.000€ a tornar el préstec del FIE, i així es preveu que continue sent durant els propers tres anys. «Estem complint de manera rigorosa, seria i sistemàtica el que prevèiem al Pla Econòmic Financer per a que no hi hagen desviacions pressupostàries no desitjades que posen en risc l’equilibri de la hisenda municipal», va concloure Voro Soler.