Bústia de suggeriments
23/03/2017

Aquesta bústia de suggeriments és un espai virtual creat des del Departament d’Igualtat. per a recollir les aportacions ciutadanes que es consideren. L’esmentada bústia pretén recollir les aportacions ciutadanes que es consideren en matèria d’igualtat entre sexes i diversitat i lliure expressió de gènere. Volem saber quines actuacions pensa la població que necessita Godella per a encetar un procés de disseny i execució de polítiques públiques en matèria d’igualtat, diversitat i lliure expressió de gènere.

 

Per a fer qualsevol tipus de suggeriment, envieu un missatge de correu electrònic a la següent adreça :

igualtat@godella.es