ORDENANÇA PROTECCIÓ ARBRATGE
S’aprova l’ordenança de protecció de l’arbratge municipal per regular la seua tala
El regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros, va explicar que es realitzara un catàleg de tots els arbres del municipi per protegir aquells que tinguen un valor especial.
3/04/2018

Al ple de març es va realitzar l’aprovació inicial de l’ordenança per a la protecció de l’arbratge municipal amb els vots a favor de Compromís, PSOE, EU i CET, i els vots en contra de PP i Ciutadans.

 

El regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros, va explicar que «fins ara, l’Ajuntament no tenia cap ferramenta per controlar la tala d’arbres, a menys que es tractara d’espècies singulars. Gràcies a aquesta ordenança, podrem fer un catàleg de tots els arbres del municipi i protegir aquells que tinguen un valor especial».

 

Un primer esborrany d’aquesta ordenança fou elaborat per l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament entre els anys 2009 i 2013. Durant eixos anys va ser revisada i va rebre les aportacions dels consells municipals de participació ciutadana i del CUMA, però no es va arribar a aprovar.

 

Actualment, qualsevol persona que vol talar un arbre de la seua titularitat, ha de sol·licitar una llicència (d’acord amb la LOTUP). I en la pràctica totalitat dels casos l’Ajuntament ha de concedir eixa llicència i autoritzar la tala, perquè, encara que es tracte d’arbres singulars o amb algun valor especial, estranyament no estan protegits ni pel PGOU (catàleg de proteccions) ni per la Llei 4/2006 de Patrimoni Arbori Monumental de la CV (per llei, estan protegits els arbres que compleixen una sèrie de requisits, que són molt restrictius).

 

El PGOU qualifica els jardins com a patrimoni catalogat amb protecció general de l’estructura dels jardins però no els elements vegetals en concret. I segons la Llei 4/2006, els ajuntaments tenen la competència de protegir els arbres que estan al seu terme municipal (en terrenys forestals o no forestals) que consideren que tenen algun valor, mitjançant la Declaració d’arbres Interès Local.

 

Amb l’aprovació inicial de l’ordenança per a la protecció de l’arbratge municipal es pretén, en primer lloc, regular les qüestions relatives als arbres municipals. A més, establir un catàleg d’arbres (o arbredes) d’interès local, que amb independència de la titularitat tenen característiques que els fan mereixedors de mesures de protecció o conservació, i abordar la gestió d’aquest catàleg. I, per últim, crear un consell assessor que s’encarregue de declarar quins són els arbres d’interès local, a petició de l’Ajuntament de Godella o de qualsevol persona física o jurídica.