Pressupost any 2018 / Presupuesto año 2018

Pressupostos Generals de l'Ajuntament de Godella per a l'any 2018. A continuació teniu la informació corresponent a l'expedient dels Pressupostos Generals de l'Ajuntament de Godella, exercici 2018, que es va aprovar inicialment en el ple extraordinari de 09/11/2017 i de forma definitiva, amb la resolució de les al·legacions en el ple de 21/12/2017

Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Godella para el año 2018. A continuación tenéis la información correspondiente al expediente de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Godella, ejercicio 2018, que se aproaron inicialmente en el pleno extraordinario de 09/11/2017 y de forma definitiva, con la resolución de las alegaciones en el pleno de 21/12/2017.

El 02/11/2017 es va presentar en la Sala de Plens, en la reunió del Consell de Participació Ciutadana el projecte de Pressupostos per a l'any 2018.//
El 02/11/2017 se presentaron en el Salón de Plenos, en la reunión del Consejo de Participación Ciudadana, el proyecto de Presupuestos para el año 2018.