Pressupost any 2019 / Presupuesto año 2019 (Projecte tramitació)

Pressupostos Generals de l'Ajuntament de Godella per a l'any 2019. A continuació teniu la informació corresponent a l'expedient dels Pressupostos Generals de l'Ajuntament de Godella, exercici 2019, que està en tramitació i que es porta a aprovació al ple ordinari del mes de novembre de 2018.

Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Godella para el año 2019. A continuación tenéis la información correspondiente al expediente de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Godella, ejercicio 2019, que está en tramitación y se lleva a aprovación al pleno ordinario del mes de noviembre de 2018.