Avís legal
9/09/2015

Titularitat del lloc web

godella.es, és un domini en Internet de titularitat:

Ajuntament de Godella

C/ Major, 45 - CP 46110
Telèfon: 963 638 056

L'Ajuntament, mitjançant aquest espai web, posa a disposició de les diferents persones usuàries la possibilitat d'accedir als serveis de la informació referits tant al seu àmbit d'actuació com, si es dóna el cas, als proporcionats per tercers, i d'utilitzar-los .

 

Aquest lloc web i tots el que hi conté, incloent textos, imatges, codis i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament o de tercers que n'han autoritzat l'ús.

La informació i els elements divulgats a través d'aquestes pàgines es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial i intel·lectual de tal manera que se'n prohibeix la reproducció, distribució i comunicació pública sense l'autorització expressa de l'Ajuntament.

Termes i condicions d'ús

Es considera persona usuària d'aquest lloc web qualsevol que hi accedisca i l'utilitze. La condició de persona usuària comporta la total acceptació de les condicions que s'estableixen en aquest avís legal i de les especials que puguen establir-se per a determinats serveis i utilitats. Les persones usuàries adquireixen el compromís d'ajustar-ne l'actuació a les condicions citades i a observar el que disposa la normativa legal, així com les instruccions i els avisos que es posen en el seu coneixement.

Quan siga necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per a accedir a algun contingut o servei d'aquest lloc web, l'usuari queda obligat a mantenir-la en secret i a fer d'ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, la persona usuària n'haurà de respondre de la utilització que n'haguen pogut fer terceres persones.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquest web sense citar-ne l'origen o sol·licitar-ne l'autorització corresponent.

L'Ajuntament no és responsable del mal ús que les persones usuàries realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d'actualitzar, modificar, conservar, eliminar o impedir l'accés a qualsevol contingut que hi aparega o de tancar-lo sense previ avís.

L'Ajuntament no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als quals es puga accedir mitjançant enllaços que estiguen situats en el lloc web de l'Ajuntament. En el cas de fòrums oberts o espais d'opinió en les seues pàgines web, l'Ajuntament no s'obliga a controlar les opinions o informacions expressades per les persones usuàries, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i de les llibertats fonamentals, dls bons usos i d'aquests termes i condicions. L'Ajuntament no és responsable de possibles danys o perjudicis que es puguen derivar d'interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'Ajuntament o com a conseqüència d'ajustaments o de problemes tècnics propis; així com de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Ajuntament.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substituïx la publicitat dels documents que hàgen de publicar-se en diaris i butlletins oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i del contingut, ni d'aquesta pot derivar-se cap efecte jurídic vinculant. Les persones usuàries han de contrastar la informació citada amb la que es troba en els diaris i butlletins oficials, si escau, o amb la que figura en les dependències pertinents de l'Administració. En concret, aquesta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contraris a l'Administració pública. En conseqüència, l'Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que l'ús d'aquesta informació puga ocasionar. L'Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i les condicions que s'estableixen en aquest avís legal.