Associacionisme
Subvencions per a associacions que fomenten la participació ciutadana
La regidoria de Participació Ciutadana destinarà 5.000 euros per a col·lectius sense ànim de lucre que demostren realitzar activitats beneficioses per a veïns de Godella.
6/09/2016

Aquestes ajudes estan destinades a associacions de Godella o d'altres municipis (si realitzen les seues activitats al municipi), que es dediquen a fomentar la participació ciutadana i l'associacionisme en benefici de la població godellenca. D'aquesta manera es defineixen els beneficiaris als quals aniran destinats un total de 5.000 euros. Els criteris d'elecció estan establerts en les bases publicades al Butlletí Oficial de la Provincia de València, document que trobareu al final d'aquest article, en format PDF.

 

***ACLARIMENT***

Els impresos que es faciliten als enllaços de baix de la pàgina corresponen a la base 3.2:

- Apartat e) Relació nominal de les persones que formen la Junta Directiva.
- Apartat i) Fitxa de manteniment de tercers.
- Apartats j,k,l) Declaració responsable, certificació acreditativa de no ser deutor de la Hisenda Pública i acreditació d'estar al corrent del pagament de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Godella (en un únic imprés).

La resta de documents, exigits en la base 3.2, s'hauran d'aportar pel sol·licitant de la subvenció.