S.E.A.F.I. (SERVEI ESPECÍFIC D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I INFÀNCIA)

El SEAFI és un servei creat en serveis socials per a atendre famílies amb menors en què es dóna alguna d'estes problemàtiques:

 

- Situacions familiars amb menors en situació de risc o desemparament.

- Situacions que impliquen un risc de ruptura familiar.

- Famílies en processos de separació que estiguen afectant els menors.

- Famílies acollidores, adoptives o acolliments preadoptius.

- Quan hi ha situacions en què es dóna violència familiar o violència de gènere.

- Conflictes amb menors adolescents (mesures judicials, conductes desadaptades) .

- Famílies amb menors i absentisme escolar.

 

¿Què s'oferix?

-Propiciar un canvi relacional, en la ruta familiar per mitjà del treball comunitari sobre sectors específics del municipi.

-Un marc de confiança, reflexió i seguretat familiar per a buscar solucions a través de les següents tècniques:

-Suport educatiu.

-Mediació en conflictes familiars.

-Orientació i acompanyament familiar.

 

Professionals:

Una tècnica especialitzada en intervenció familiar amb el suport d'una psicòloga.

 

Com accedir?

Per a accedir al servei s'ha de demanar cita amb la treballadora social de l'equip de Serveis Socials Generals (Departament de Benestar Social).