Ajudes Lloguer Generalitat Valenciana
16/07/2018

Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a les persones físiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en els termes que s'estableixen en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Son objecte d'aquestes ajudes, en els termes regulats en les bases, les rendes d'arrendament reportades des de l'1 de gener de 2018. Es pot optar a les ajudes al lloguer amb un 40% de subvenció o a les ajudes a joves menors de 35 anys amb subvencions fins al 50% El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda serà des del dia 11 de juliol fins al dia 6 d'agost de 2018, tots dos inclusivament. http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18582&version=amp