Ordre del dia Comissions Informatives / Orden del día Comisiones Informativas

Podeu consultar els Decrets de convocatòria i ordre del dia de les Comissions Informatives, que tracten prèviament els assumptes que són competència del Ple municipal.

En l'Ajuntament de Godella, existeixen 4 Comissions Informatives que es convoquen si hi ha assumptes que tractar en el ple que afecten les àrees competència de cadascuna.

L'acord de ple vigent en l'actuaitat és el de 25/06/2015 perl que fa al règim de sessions i compossició. Podeu consultar el resum clicant ACÍ.

Comissió Informativa de Governació

Comissió Informativa d'Urbanisme

Comissió Informativa de Benestar Social i Prom. Econòmica

Comissió Informativa d'Activitats Socioculturals

En totes les comissions el vot és ponderat, això és, cada representant vota per tants regidors/es com te el seu grup municipal.

 

Ordre del dia Comissions Informatives 2018
Ordre del dia Comissions Informatives 2017