Portal de la Transparència

Prem ací per a accedir al portal de transparència de l'Ajuntament de Godella

(https://godella.transparencialocal.gob.es/va_ES)

 

Des de l'Ajuntament de Godella continuem apostant decididament per la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern com a eixos fonamentals de lacció política i la participació ciutadana en els assumptes públics.
És per això, i també per a facilitar els processos dactualització de la informació, pel que lAjuntament va decidir adherir-se al portal de transparència de lEstat en el mes de juliol de 2015. Aquest portal finalment veu la llum, després de la tasca de producció de la informació dels diferents departaments municipals i la tasca denllaç de continguts del departament dinformàtica. Cal dir però, que potser hi haja informació que falte enllaçar o produir però que de ben segur es troba en procés de publicació. No obstant això, el treball que comporta la transparència no és un treball finit. Ben al contrari, la transparència comporta uns grans canvis de mentalitat tant de les persones que governen com de les que gestionen i, per tant, és un treball diari el millorar i ampliar la transparència en el govern i en la gestió municipal, respectant, com no podria ser daltra manera, la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.
En aquest portal, està a la vostra disposició la informació que, com a publicitat activa, lAjuntament està obligat a publicar en compliment de la regulació continguda en la Llei 19/2013, de 19 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Per altre costat, independentment de lobligació legal vigent, lAjuntament està estudiant laprovació duna Ordenança de Transparència que regule els processos de posada a disposició i actualització de la informació dins de lorganigrama de gestió municipal, assignant als diversos departaments les seues responsabilitats i que regule, més enllà del previst en lesmentada llei, el dret daccés a la informació de la ciutadania i la reutilització de les dades públiques.
Hi podeu consultar la informació institucional, les competències i els acords dels òrgans col·legiats (ple, junta govern,...), lorganigrama, la normativa vigent i la informació econòmica, referida al pressupost municipal (aprovació, execució, ...) i al deute, informació sobre la contractació municipal, el planejament urbanístic, les mesures ambientals i informació sobre el personal de lajuntament. També teniu a la vostra disposició la informació referent als representants públics en la institució (alcaldia i regidories).
Per finalitzar, volem demanar a totes les persones que visiteu el portal que feu les crítiques i aportacions que trobeu necessàries per a millorar-lo, a més a més dencoratjar-vos a participar dels assumptes públics municipals.

 

Eva P. Sanchis Bargues                                                            Joan Alonso Usero

Alcaldessa                                                                       Regidor de Modernització i Contractació

 

Amb la col·laboració de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació