Estadístiques (població i altres)

A continuació mostrem les dades més significatives de població, extretes del portal de l'Institut Nacional d'Estadística i també les dades més significatives de població extretes del portal ARGOS de la Generalitat Valenciana, junt a altres dades estadístiques de caràcter socioeconòmic i electoral que es mostren en la fitxa municipal de Godella del portal d'estadística de la Generalitat Valenciana que també enllacem.

D'igual forma us detallem l'enllaç als 2 portals d'informació estadística.

Especialment en el portal Argos podeu trobar dades estadístiques a nivell socioeconòmic, demogràfic, de treball o vivenda, així com dades respecte els equipaments i infraestructures, llocs d'interès i les dades electorals.