Subvencions / Subvenciones

 

En el present apartat trobareu la informació respecte el Plà estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Godella, de les subvencions de concurrència competitiva i nominatives a través de convenis que l'Ajuntament tramita anualment amb diverses entitats sense ànim de lucre amb presència al Municipi.

En el presente apartado encontraréis la información respecto el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Godella, de las subvenciones de concurrencia competitiva y nominativas a través de convenios que el Ayuntamiento tramita anualmente con diversas entidades sin ánimo de lucro con presencia en el Municipio

________________

Ací teniu l'enllaç a a la Base de Dades de Subvencions de l'Estat per cercar les convocatòries o les concessions. Si voleu consultar les de l'Ajuntament de Godella, cliqueu en el botó 'Entitats locals', escriviu 'Godella' i cliqueu 'Processa consulta'. CONVOCATÒRIES / CONCESSIONS

Aquí tenéis el enlace a la Base de Datos de Subvenciones del Estado para buscar las convocatorias o las concesiones. Si queréis consultar las del Ayuntamiento de Godella, clicad en el botón 'Entidades locales', escribid 'Godella' i  clicad en 'Procesa Consulta'. CONVOCATORIAS / CONCESIONES

________________

Llistat Subvencions Concurrència competitiva publicades en Base de Dades Nacional de Subvencions (Act. 30/06/2018)

Listado de Subvenciones de concurrencia competitiva publicadas en Base de Datos Nacional de Subvenciones (Act. 30/06/2018)

 

Subvencions concurrencia
 
Data Reg Títol convocatòria Enllaç bases reguladores Enllaç publicació BDNS ID BDNS
14/06/2018 Convocatòria subvencions en règim de concurrència competitiva a comerços i empreses de Godella per a la promoció del valencià http://www.godella.es/sites/default/files/files/2018/convocatoria_ajudes_retolacio_valencia.pdf http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/403708 403708
11/06/2018 XV CONCURS DE PINTURA RÀPIDA "GODELLA I EL SEU ENTORN 2018" http://www.godella.es/va/cultura/page-report/concurs-pintura-rapida-godella-seu-entorn. http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/403032 403032
08/06/2018 CONCURS DE DISSENY DE SAMARRETES PER A LES FESTES PATRONALS 2018 http://www.godella.es/sites/default/files/files/2018/bases.pdf http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/402890 402890
23/03/2018 CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE AYUDAS DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS JUBILADAS, PENSIONISTAS O DISCAPACITADAS DEL MUNICIPIO DE GODELLA PARA EL EJERCICIO 2018 http://www.godella.es/es http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/391386 391386
20/02/2018 CONVOCATORIA PLAN DE EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA 2017 https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3066141&miIdioma=C http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/386848 386848
29/01/2018 CONCURS CARTELL DE FALLES 2018 http://www.godella.es/va/festivitats/report/presenta-concurs-cartells-falles-2018 http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/383680 383680
24/11/2017 CONCURS DE DISFRESSES CAVALCADA DE REIS MAGS 2018 http:/www.godella.es/va/holidays/page/nadal http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/372625 372625