SEU ELECTRÒNICA - PORTAL DEL CIUTADÀ - TRÀMITS EN LÍNIA

El Portal del ciutadà és la seu electrònica de l'Ajuntament de Godella, en compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP).

És un portal segur certificat per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

Perquè el vostre navegador puga comprovar la validesa del certificat d'aquest portal, cal que tingueu instal·lats els certificats arrel de l'ACCV.

Si en entrar al Portal del ciutadà el vostre navegador us informa que no pot comprovar la validesa del lloc web, cal que instal·leu manualment els certificats següents:

                                             

Certificado ACCV-CA1 Certificado ACCV-CA2
Certificado ACCV-RAIZ Certificado Root CA Generalitat Valenciana
Suport per la instal·lació dels certificats de l'ACCV
Internet Explorer
Mozilla Firefox (Windows)
Mozilla Firefox (MacOS X)
Mozilla Firefox (Ubuntu)
Certificats en MacOS X

Entrada a la seu electrònica